Dom i åtal avseende systematisk penningtvätt på växlingskontor

Elva personer döms till fängelse i ett omfattande åtal gällande bland annat grovt penningtvättbrott, grova narkotikabrott och narkotikasmuggling.

Den 11 februari meddelade Stockholms tingsrätt dom i ett mål avseende systematisk och organiserad penningtvätt via ett växlingskontor på Södermalm i Stockholm. Brottsvinster för hundratals miljoner kronor har enligt åtalet slussats vidare till den grovt organiserade brottsligheten. Förutom grova penningtvättbrott har åtalet bland annat avsett synnerligen grova narkotikabrott och narkotikasmuggling för några av de tolv åtalade. Både förundersökningen och rättegången har varit mycket omfattande.

I domen som meddelades av Stockholms tingsrätt idag dömdes flertalet av de tolv åtalade till fleråriga fängelsestraff av varierande längd. Företrädaren för växlingskontoret dömdes till 8 år och 9 månaders fängelse för bland annat grovt narkotikabrott, grovt penningtvättsbrott samt grovt bokföringsbrott. Några av de åtalade dömdes för synnerligen grova narkotikabrott.  

Domstolen beslutade även om att förverka tillgångar till ett mycket högt värde samt beslutade om företagsbot på tio miljoner kronor och näringsförbud på tio år.

– Förundersökningen och nu även domen har visat att växlingskontoret fungerat som ett nav för ett stort antal kriminella nätverk där de kunnat omsätta sina brottsvinster genom bland annat valutaväxling, överföring av kontanter mellan kontantdepåer samt även föra sina brottsvinster utomlands. Det här visar att valutaväxlare är eftertraktade och så kallade möjliggörare för den organiserade brottsligheten och de kriminella nätverken, säger utredningsledare Magnus Sohlén vid polisen i region Stockholm.

Utredningsarbetet har bedrivits av aktionsgruppssektion hos polisen i region Stockholm och aktionsgruppssektion Noa, i nära samverkan med framförallt Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, som en del av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

Om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

  • Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.
  • De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.
  • Organisationen för satsningen består av Samverkansrådet, Operativa rådet, åtta aktionsgrupper, nationellt underrättelsecentrum (Nuc) med styrgrupp och sju regionala samverkansråd (Rsr) med sju tillhörande regionala underrättelsecenter (Ruc).
  • Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.
  • Mer information om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet