Fokus på yrkestrafik vid kontroller i Stockholms län och på Gotland

Polismyndigheten

Bild på polis som kontrollerar lastbil.

Den 7–13 februari genomförde polisen ökade kontroller gällande fordon som framförs i yrkestrafik. Arbetet är en del av det nationella trafiksäkerhetsarbetet som polisen i region Stockholm och Gotland bedriver.

Kontrollerna genomfördes genom fast och rörlig övervakning i regionen och fokuserade på fordon och förare av bland annat taxibilar, budbilar, lastbilar och bussar. Kör- och vilotider, fordons skick, fordonsvikt, lastsäkring med mera kontrolleras för att trafikmiljön ska bli så säker som möjlig.

Under veckan har bland annat över 1100 taxibilar och 100 lastbilar kontrollerats i regionen. Totalt har 79 brister på fordon upptäckts samt 19 fall av överlast. De genomfördes också en riktad insats mot bussar i linjetrafik där polisen kontrollerade bältesanvändning på förarna och kontroller av fordon som transporterar skolbarn.

- Kontrollerna som inriktat sig på yrkestrafik har utförts av många olika enheter i regionen och även andra brott som inte är trafikrelaterade, såsom narkotikabrott med mera har uppdagats vid kontrollerna. Vid har bland annat också inriktat oss på olaga cabotage och samverkat med andra myndigheter såsom Tullverket och Kronofogden i vårt arbete, säger Hans Nilsson Lanér som är gruppchef på trafiksektionen i polisregion Stockholm.

När två utländska lastbilar kontrollerades uppdagades olaga cabotage. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polisen har ett tydligt uppdrag av Transportstyrelsen att öka kontrollverksamheten inom detta område, dels för att transporterna ska vara trafiksäkra men också för att motverka osund konkurrens. Sanktionsavgiften är satt till 60 000 kronor per olaga cabotage.

Fakta: Trafikveckan med fokus yrkestrafik

Den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg.

Att ingen ska dö eller skadas i trafiken är visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete.