Förändring i antagningskraven till polisutbildningen

Polisen har beslutat att ta bort historia som krav för antagning till polisutbildningen. Bakgrunden till beslutet är att ämnet inte är obligatoriskt på ett flertal gymnasieutbildningar, framförallt yrkesutbildningar.

Beslutet om borttagandet av historiekravet är en del av ett större utvecklingsarbete av antagningsprocessen till polisutbildningen. Under de senaste åren har ett flertal förändringar gjorts. I januari 2020 startade en ny antagningsprocess vilket bland annat innebär att det är möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året. En ny kravprofil för de som söker till polisutbildningen har också beslutats för att modernisera och tydliggöra vilka krav som ska gälla för de som ska genomgå prövningen. Nu pågår en implementering av den nya kravprofilen.

Om antagningskraven till polisutbildningen