Hedemora kommun och Polisen i samarbete mot narkotika

Polismyndigheten och Hedemora kommun har slutit ett medborgarlöfte som syftar till att motarbeta narkotika i kommunen.

Tillgängligheten och efterfrågan på narkotika bedöms ha ökat de senaste åren i Hedemora kommun. Det har dessutom skett en negativ attitydförändring bland unga när det gäller narkotika och det är något som lokalpolisområde Falun och Hedemora kommun vill ändra på.

- Det kvarstår en del att göra för att vi ska bli ännu bättre på att bekämpa illegal narkotika och missbruk. Därför tar vi nu ett gemensamt ansvar för att förbättra strukturen i det narkotikaförebyggande arbetet, säger kommunpolis Thomas Nordström. 

- Vi behöver ta krafttag mot droganvändningen i vår kommun och när jag ser att trenden går åt fel håll är det självklart att agera. Samarbetet med polisen är ett bra sätt för att kunna samordna våra krafter och arbeta långsiktigt, säger kommunalråd Stefan Norberg.

Lokalpolisområde Falun, där Hedemora kommun ingår, har nu skrivit på ett medborgarlöfte tillsammans med Hedemora kommun.

För att bättre kunna samordna och planera det drogförebyggande arbetet samt bekämpa den illegala handeln med narkotika kommer polisen i samverkan med kommunen under 2022 att:

  • arbeta fram en lokal strategi för narkotikabekämpning samt
  • se över kunskapsläget för narkotikaprevention.

 Genom att arbeta för en minskad tillgång och efterfrågan på narkotika, samtidigt som man förhindrar att barn och unga inte kommer i kontakt med narkotika, finns det goda förutsättningar för att förbättra ungdomarnas livsvillkor och levnadsvanor. Arbetet mot narkotika ska ske långsiktigt och kunskapsbaserat för att få en effekt som håller så långt fram i tiden som möjligt.

Mediekontakter

Thomas Nordström, kommunpolis i Avesta och Hedemora kommun

Tel: 010- 567 1885

Stefan Norberg, kommunalråd i Hedemora kommun

Tel: 0225- 341 70