Medborgarna får planera insats i city

Polisen i Göteborg city planerar insats genom sociala medier. Det är ännu ett verktyg för att utveckla dialogen med medborgarna.

I dag har polisen i lokalpolisområde Göteborg city gått ut med en enkät till medborgarna på sitt Facebook-konto.

- Vi har gått ut med en enkät, där medborgarna får vara med att bestämma vilken inriktning vi ska ha på en kommande insats i city, säger kommunpolis i Göteborg city Roberto Tomé.

Svaren från enkäten ska ligga till grund för en insats den kommande helgen. Vilken typ av insats och var, har alltså nu medborgarna nu en möjlighet att påverka.

- Det kommer hela tiden in olika typer av önskemål och inspel på vårt Facebook-konto. Vi har exempelvis tidigare fått in många kommenterar och meddelande kring elsparkcyklar och då har vi också jobbat med det. Ibland ligger det helt i linje med vad vi själva har tänkt, säger Roberto Tomé vidare.

Medborgardialogen är viktig för att fånga upp problemområden och vad medborgarnas upplevelse av otrygghet. Det sker på olika sätt och är också en del av det löpande arbetet kring medborgarlöften.

- Vi jobbar med olika sätt att hela tiden komma närmre medborgarna. Detta är en arena där vi möter medborgarna dagligen. Nu använder vi också vår närvaro på sociala medier för att ytterligare stärka tryggheten på våra gator och torg i city, säger Roberto Tomé.

Enkäten finns på Facebook: Polisen Göteborg City