Åklagare lägger ned förundersökning

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål lägger ned förundersökningen gällande arbetsmiljöbrott i Sandviken den 9 januari då en man avled

Det var i samband med att en man skulle tömma sopor i en container på söndagen den 9 januari på eftermiddagen, som mannen klämdes mellan trucken och containern och avled av skadorna.

Arbetsmiljöverket och polis har inte funnit några brister på trucken som användes när olyckan skedde. Man har kommit fram till att hela händelseförloppet är en olycka.

Åklagare i ärendet lägger ned förundersökningen med motiveringen:
"Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats."