Nytt medborgarlöfte för Söderhamns kommun

Nu har ett nytt medborgarlöfte skrivits under mellan polisen och Söderhamns kommun. Medborgarlöftet lägger fokus på samverkan för att förebygga kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar.

På måndagen undertecknade Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland och John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn, medborgarlöftet för 2022 och 2023.

Löftet bygger på flera delar, framförallt de medborgardialoger som har genomförts i kommunen under 2021. Dialogerna är ett sätt för medborgarna att komma med synpunkter på vad man bör fokusera på för att öka tryggheten i kommunen. Över 500 invånare i Söderhamn tog chansen och svarade på enkäten.  Resultatet visar att både äldre och unga lyfter fram att kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar är en av de största otrygghetsfaktorerna. Man ser också gärna en ökad samverkan mellan fler aktörer i lokalsamhället för att komma tillrätta med problemen.

– Faktorer som kriminalitet och drogmissbruk påverkar tryggheten i ett samhälle. Vi arbetar därför aktivt för att förhindra att ungdomar riskerar att hamna snett. Med gemensamma insatser kan vi bidra till en positiv utveckling och här måste vi alla hjälpas åt för att skapa ett ännu tryggare Söderhamn. Tillsammans med kommunen jobbar vi långsiktigt med det brottsförebyggande arbetet, samtidigt stärker vi också samverkan med andra aktörer som har en viktigt roll i det trygghetsskapande arbetet, säger Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

– Det känns bra med en gemensam kraftsamling där polisen och kommunen möts upp. Att vi sätter fokus på ungdomsproblematiken känns också bra och rätt inför framtiden, säger John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn.

Medborgarlöftet med fokus på kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar innehåller en rad konkreta åtgärder som polisen och kommunen tillsammans lovar att genomföra. Det handlar om att fortsätta att utveckla befintliga samverkansformer och strukturer, förbättra metoder och arbetssätt, stärka samarbetet kring tidiga bedömningar och eventuella insatser för ungdomar och stärka samverkan i arbetet mot narkotikamissbruk och ungdomskriminalitet genom ett antal myndighetsgemensamma insatser.