Nytt rum för unga frihetsberövade i arresten i Umeå

arrest för barn

Carl-Johan Ekelund visar upp det nya rummet för barn som sitter frihetsberövade. Rummet skiljer sig markant från en arrestcell och är inrett med bland annat bäddsoffa, fåtölj, soffbord, matta och tv.

I arresten i Umeå har ett rum anpassats för att skapa en bättre miljö för unga personer som sitter frihetsberövade.

Sedan den 1 juli 2021 får en person som inte fyllt arton år och som är gripen eller anhållen endast förvaras i polisarrest om det är absolut nödvändigt (6 a § i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL).

— Utgångspunkten är att de ska placeras på annat ställe. För att skapa en god miljö för de barn och unga som frihetsberövas så har vi anpassat och inrett ett rum som ligger avskilt från arrestcellerna och de övriga frihetsberövade, berättar Carl-Johan Ekelund, gruppchef för stationsbefälen i polisområde Västerbotten.

I rummet finns bland annat soffa, fåtölj och tv. Atmosfären är en helt annan än i en arrestcell.

Utvecklingsarbete pågår inom polisen

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Barnkonventionen syftar till att barnens rättigheter ska beaktas vid alla bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. FN:s barnrättskommitté har tidigare gett Sverige kritik tidigare över hur polisen hanterar frihetsberövade barn hanteras av socialtjänsten.Inom Polismyndigheten pågår ett utvecklingsarbete för att ta fram alternativ till placering av barn som är frihetsberövade. (med begreppet barn avses personer i åldrarna 15–17 år, de som är under 15 år)

— Det nya rummet är en mer lämplig miljö för unga frihetsberövade och det lever upp till de krav som ställs av barnkonventionen samt de lagar och förordningar vi har i Sverige, säger Carl-Johan Ekelund.
 
Polisen har ett uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Emellanåt är det barn som är misstänkta för brott.

— Barn kan enligt beslut av en åklagare vara anhållna och även vara belagda med restriktioner, då måste vi hantera och sköta hanteringen av barnet så gott vi kan med barnets bästa i fokus utan att för den skull tumma på rättssäkerheten. Där ger det nya rummet oss bättre förutsättningar, säger Carl-Johan Ekelund.

Rummet används främst till gripna eller anhållna personer mellan 15–17 år, men även till personer som är omhändertagna av andra anledningar. Det kan till exempel vara ungdomar som är omhändertagna enligt LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga) och som kan placeras där som längst i 24 timmar i avvaktan på transport till ny placering. Sammanlagt rör det sig om ett par ärenden varje månad i Västerbotten.  

Polisen har ett uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället, vid tillfällen är det barn som är misstänkta för brott.


Presskontakt
Carl-Johan Ekelund, gruppchef
Utredningsjour 2, PO Västerbotten
Telefon: 010-568 25 70