Polisen bemöter kritik gällande ärende i Piteå

Polisen i Piteå har de senaste dagarna kritiserats på sociala medier för arbetet med en misshandelsutredning.

Kritiken aktualiserades i samband med en rättegång om förtal, där personer, efter den friande domen i misshandelsärendet misstänks ha hängt ut den tidigare åtalade personen med namn och bild.

I utredningen kring misshandeln ifrågasätts polisens arbete på ett antal punkter. Här svarar polisen på kritiken.

  • Ett barn som blivit vittne till händelsen har inte hörts i utredningen, eftersom vårdnadshavare inte ville ge sitt samtycke till det. Vid brottstillfället fanns inte den nu gällande lagen om barnfridsbrott, där barn som bevittnar våld får status som brottsoffer och kan höras som målsägare även utan vårdnadshavares tillåtelse. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 2021.

  • I en rättegång gäller muntlighetsprincipen. Det innebär vittnen och parter själva ska berätta om vad som hänt, det ska inte beskrivas via inlämnade eller upplästa inlagor. Rätten ska sedan enligt omedelbarhetsprincipen avgöra målet på vad som framkommit under rättegången. 

  • Polisen har i samband med hovrättsförhandlingen kunnat lämna ett mer utförligt vittnesmål än det som lämnades i tingsrätten. Enligt domen bidrar vittnesmålet ändå inte till att klargöra vad som närmare inträffat och hur de aktuella skadorna kommit till. Hovrätten fastställer därför tingsrättens friande dom.