Polisen besöker Valboskolan

Polisen besöker Valboskolans högstadium i Färgelanda, måndag den 28 februari.

– En av polisens viktigaste uppgifter är att arbeta förebyggande. Eftersom det har varit ett par incidenter på skolan före lovet känns det rätt att vi åker dit och informerar oss om läget och pratar med både personal och elever, säger kommunpolisen Tony Bengtsson.

I det medborgarlöfte för 2021 och 2022, som både Färgelanda kommun och polisen skriver under, står bland annat:

  • Planerade insatser för att öka tryggheten i kommunens tätorter, t.ex. fotpatrullering, besök på skola m.m.
  • Öka polisens synlighet och närvaron i kommunen.
  • Besök av kommunens mobila poliskontor utanför medborgarhuset

Det mobila poliskontoret brukar hålla till utanför Centrumhuset på måndagar. Men denna måndag inleder man med ett besök på Valboskolan kl. 10. Poliserna vandrar runt på skolan och för dialog med personal och elever och avslutar med lunch för att återta sin vanliga plats i centrum.

– Vi arbetar med trygghet och trivsel inom skolans ram och i samarbete med andra aktörer som IFO, samhällsutveckling och polisen. Vi välkomnar ett besök av polisen på skolan då och då, säger Anna Gunnervik, Färgelanda kommun.