Polisen i övning om pågående dödligt våld

 • Polis på väg in i skolbyggnaden
 • En skadeplats upprättas.
  En skadeplats upprättas.
 • Övningsledare betraktar på håll.
  Övningsledare betraktar på håll.
 • Regionala insatsstyrkan på väg in.
 • Regionala insatsstyrkan går in.
  Regionala insatsstyrkan går in.
 • Ambulans tar hand om en skadad figurant.
  Ambulans tar hand om en skadad figurant med övningsledare bredvid.
 • Polis på väg mot larm i annan byggnad.
  Polis på väg mot larm i annan byggnad.
 • Regionala insatsstyrkan, RI, följer efter.
  Regionala insatsstyrkan, RI, följer efter.
 • RI och IGV-polis samarbetar.
  RI och IGV-polis samarbetar.
 • RI bevakar en ingång till huset.
  RI bevakar en ingång till huset.
 • RI inväntar räddningstjänst.
  RI inväntar räddningstjänst.
 • RI och räddningstjänst lägger upp taktiken.
  RI och räddningstjänst lägger upp taktiken.
 • RI med skyddsmask.
  RI med skyddsmask.
 • RI med skyddsmask.
  RI med skyddsmask.
 • Räddningstjänsten hjälper RI med "luftpaket".
  Räddningstjänsten hjälper RI med "luftpaket".
 • Samverkan mellan räddningstjänst, ambulans och övningsledare.
  Samverkan mellan räddningstjänst, ambulans och övningsledare.
1/16

Polisen i region Öst har tillsammans med andra blåljusverksamheter tränat på att hantera ett av de värsta larm som kan komma – pågående dödligt våld, PDV. Under fyra dagar har sammanlagt runt 100 personer per dag deltagit i en fiktiv skolattack.

Scenariot startar med ett larmsamtal om en trafikolycka med påkörd person vid en skola. Bilen har också börjat ryka kraftigt.

– Det är viktigt att ha med sig att stora allvarliga våldsbrott, som till exempel terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm, i ett första samtal kan komma in som en trafikolycka, eller att någon har sett en skadad person. Men graden av allvar och omfattning av en händelse speglas sedan ofta av antalet samtal till 112, säger Jonas Schånberg, övningsledare från polisen.

Ett par patruller med ingripandepoliser är först på plats, och kort efteråt ansluter ambulans och räddningstjänst. Men i den fiktiva skolbyggnaden skriker desperata ungdomar till blåljuspersonalen att en man med kniv har attackerat flera elever. Polisens regionala insatsstyrka larmas också till platsen.

Polisen har tränat mycket på PDV

– Huvudsyftet med övningen har varit att träna på samarbete mellan blåljusverksamheterna. Att hitta sätt att kommunicera effektivt och tydligt, att snabbt sätta upp en ledningsplats och skadeplats, och att få både polis, räddningstjänst och ambulans att utföra sina respektive uppdrag snabbt och säkert, fortsätter Schånberg.

– Vi inom polisen har tränat mycket på PDV sedan ett antal år tillbaka. De flesta poliser har koll på hur de ska agera vid sådana larm, att prio ett är att avbryta det dödliga våldet, och att man faktiskt kan behöva gå förbi skadade personer för att få stopp på en gärningsperson. Men när det gäller samverkan med andra blåljusverksamheter så kan vi behöva utveckla och höja kompetensen.

Flera skadade personer bärs ut från byggnaden. Polisen lyckas skjuta och gripa en gärningsman, och räddningstjänstens rökdykare släcker en brand i ett källarutrymme med assistans av regionala insatsstyrkan, eftersom ytterligare en gärningsperson setts till där och att lokalen därmed inte var tillräckligt säker att gå in i.

Viktigt att förstå begrepp

Efter ett tag avbryts övningen och alla deltagare har en kort reflektion om hur det har gått. Flera påtalar att samma uttryck kan betyda olika saker beroende på om det kommer från en polis eller från ambulanspersonal. ”Byggnaden avsökt” innebar för polisen i den här situationen att ingen misstänkt fanns kvar, men för sjukvårdarna betydde det att ingen skadad fanns kvar.

En annan viktig aspekt som kan skilja sig åt är begreppet ”tillräckligt säker”. Det skulle både kunna betyda att ingen gärningsperson finns kvar, men om det kommer från räddningstjänsten så handlar det om ifall byggnaden är tillräckligt säker att gå in i ur ett brandperspektiv. Övningen kommer att utvärderas mer grundligt vartefter.

Sannolikheten för att en sådan här händelse skulle ske i skarpt läge är mycket låg, men det är viktigt att ha tränat på det om det trots allt skulle ske. Övningen genomfördes på den nedlagda Roxtuna-anstalten utanför Linköping under fyra dagar. Varje dag var närmare 100 personer inblandade i övningen, och varje blåljusverksamhet skickade olika medarbetare dag för dag för att så många som möjligt skulle få chansen att höja sin kompetens. Ungdomarna som agerade figuranter kom från en gymnasieskola. Från polisens sida deltog medarbetare från hela regionen, men mest från polisområde Östergötland.