Polisen lägesföljer situationen i Ukraina

Polisen är sedan en tid tillbaka organiserad i en nationell särskild händelse och lägesföljer om det säkerhetspolitiska läget i Ukraina påverkar polisens uppdrag.

Polisen följer läget i Ukraina och gör löpande bedömningar utifrån lägesutvecklingen.

– För vår del handlar det om att ha en samlad lägesbild för myndigheten och att ha beredskap inför eventuella ordningsstörningar i Sverige, som exempelvis demonstrationer. Det handlar även om att ha beredskap för att förstärka vårt gränspolisiära arbete, säger Jonas Hysing, nationell kommenderingschef för nationella särskilda händelsen Ukraina.

Genom att organisera sig i en nationell särskild händelse samordnas resurserna enhetligt och förbättrar därmed det samordnade arbetet. Den särskilda händelsen ska bidra till att skapa en gemensam samlad lägesbild över hela landet.

Särskild händelse - polisens arbete