Polisen ser risker med lustgas som berusningsmedel

Bild på lustgaspatroner.

Bild på lustgaspatroner. Bild: Polisen

Polisen i Västmanland upplever en ökning av personer som missbrukar lustgas och vill varna för riskerna detta medför.

Den senaste tiden har polisen sett en något ökad användning av lustgas där vuxna och unga personer berusar sig genom att inhalera gasen. Polisens bild stärks av uppgifter från olika återbruk i länet, främst i Västerås och Fagersta, dit fler lustgastuber och lustgaspatroner har lämnats in. I flera fall har dessa hittats i källar- och förrådsutrymmen där ungdomar setts inhalera gasen.

Patronerna och tuberna innehåller ren lustgas som personer berusar sig med och skiljer sig mot den som används inom sjukvården då den är uppblandad med syre. Att inhalera bara lustgas kan leda till syrebrist och medvetslöshet.

Polisens bild är att unga personer som berusar sig på det här sättet riskerar att hamna i ett missbruk och en negativ spiral i livet. Det kan handla om att man hamnar efter i skolan, känner ångest och oro, ligger närmare att prova narkotika och börjar umgås i kretsar med kriminella personer. Polisen vill därför uppmärksamma vårdnadshavare och andra vuxna i ungas närhet om vilka risker som finns.

Lustgas är inte narkotikaklassad varför polisen via lagstöd har svårt att ingripa mot problemet. När polisen påträffar yngre personer som använder lustgas för att berusa sig går det att anmäla det till socialtjänsten (14 kap. 1 c § SoL) och kontakta vårdnadshavare. 

Giftinformationscentralen om skador kopplat till lustgasanvändning

  • Det kan leda till akut syrebrist som är allvarligt (mycket ovanligt), det normala är att personen svimmar och sedan andas in syre och återfår medvetandet.
  • Det finns en del noterade ärenden med fallolyckor efter användande av lustgas.
  • Om man använder mycket lustgas över längre tid kan det ge upphov till att B12 vitamin påverkas negativt i kroppen.
  • Kan leda till nervskador: domningar, förlust av känsel, muskelsvaghet samt ovanliga psykoser och demens.

    Om Giftinformationcentralen

    Giftinformationscentralens huvuduppgift är att per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning med bland annat läkemedel, kemiska produkter och biologiska toxiner. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänhet och sjukvårdsinstanser.

    www.giftinformation.se