Resultat av gemensamt arbete mot prostitution och människohandel i Stockholm

Förra våren utökade polisen i Stockholm och Stockholm stad sitt samarbete mot prostitution och människohandel. Under 2021 genomförde polis och socialtjänst 117 samverkanspass och påträffade över 220 personer som köpt eller försökt köpa sexuella tjänster.

– Vi har under år 2021 ytterligare ökat våra insatser mot de som begår brott, det vill säga de som köper sexuella tjänster och de som ägnar sig åt människohandel. Vi kan se att problematiken har ökat och att sexuella tjänster erbjuds på olika platser; bland annat på hotell, i lägenheter som hyrs ut på kort tid, på massagesalonger och direkt på gatan. Vi vet samtidigt att köp av sexuella tjänster och människohandel är delar av grov kriminalitet och internationella ligors brottsinkomster, säger Mattias Andersson, chef för polisområde Stockholm city.

Det gemensamma arbetet mellan polisen och staden är en förutsättning för att lyckas både med att hitta de unga i prostitution och se till att förövarna lagförs. När socialtjänsten och polisen är ute tillsammans kan polisen fokusera helt på förundersökningsarbetet medan socialsekreteraren kan ge offret stöd direkt på plats, men också slussa dem till vidare till stöd och hjälp för att så småningom ta sig ur sin destruktiva situation.

–  Jag är stolt över att vi har fått ett samarbete, tillsammans med polisen, på plats som verkligen gör skillnad för att kunna hjälpa en av samhällets allra mest utsatta grupper. Nu ska vi fortsätta att jobba strukturerat tillsammans för att hitta och hjälpa fler människor och unga som blir sexuellt utnyttjade i prostitution och sugardejting, säger Jan Jönsson, socialborgarråd Stockholms stad. 

Samverkansavtalet har inneburit att polisen och staden tagit ytterligare steg för att fördjupa sitt gemensamma arbete mot prostitution och människohandel. I avtalet ingår även insats Torsk med flera insatser av polisen i lokalpolisområde Norrmalm och Södermalm. Fler lokalpolisområden hos polisen i region Stockholm har under året haft andra riktade insatser mot prostitution och människohandel, bland andra lokalpolisområdena Farsta, Globen, Järva och Botkyrka.

– Köp av sexuell tjänst är ett cyniskt och oacceptabelt brott mot utsatta brottsoffer och efterfrågan av sexköp skapar en marknad med enorma brottsvinster för de som främjar eller otillbörligt utnyttjar utsatta brottsoffer. Vi arbetar därför brett mot problemet med prostitution, koppleri och människohandel för sexuella ändamål. Det handlar att både gripa de som köper sexuella tjänster men också kartlägga och lagföra de som ligger bakom verksamheten, säger Fredrik Näslund, chef för regionala utredningsenheten hos polisen i region Stockholm.

Under år 2021 har 117 gemensamma samverkanspass genomförts och arbetet har i huvudsak skett genom uppsökande verksamhet och utifrån underrättelseinformation och tips polisen har fått. I arbetet har bland annat tio personer under 18 år som befunnit sig i prostitution påträffats. De har fått adekvat av socialtjänsten. Polisen har också upprättat anmälningar mot 220 personer för köp av sexuell tjänst.

– Vi kommer fortsätta arbeta aktivt med att identifiera och lagföra både de som köper sex och de som organiserar och möjliggör brottsligheten. Vi ska ha en fortsatt hög ambitionsnivå och tillsammans med våra samverkanspartners hitta fler och effektiva metoder för att motverka denna brottslighet. Risken för att bli upptäckt om man ägnar sig åt denna brottslighet kommer att öka, säger Mattias Andersson.

FAKTA - Resultat för år 2021

117 gemensamma pass mellan Stockholms stad och polisen i region Stockholm har genomförts sedan samverkansavtalet trädde i kraft.

Tio personer under 18 år har påträffats i prostitution.  Samtliga har länkats vidare till adekvat stöd inom socialtjänsten.

240 personer över 18 år har påträffats i prostitution. Samtliga har informerats om samhällets hjälp- och stödfunktioner.

Tre personer under 18 år har påträffats vid insatserna och anmälts för köp av sexuell tjänst/försök till köp av sexuell tjänst. Samtliga har också slussats vidare till adekvat stöd inom socialtjänsten.