Sportlov i fjällen - tänk på säkerheten

Inför sportlovet är det många som planerar att åka till fjällen. Oavsett om du åker snöskoter eller skidor är det viktigt att ta reda på hur förhållandena ser ut på platsen du ska vistas på.

På vissa håll är det mycket snö vilket kan medföra risk för laviner. Det kan också finnas dåliga isar som inte hann frysa ordentligt innan snön kom.

Ett tips för att minska risken för olyckor kan vara att prata med ortsbor för att ta reda på hur isläget och status för laviner ser ut i området. Ett annat sätt kan vara att följa lavinprognoser eller vädertjänsternas information.

För säkrare åkning följ uppmärkta leder eller åk i breda öppna dalar långt ifrån sluttningar. 

I fjällen finns regleringsområden enligt terrängkörningslagen där man bara får köra på skoterleder. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller i det område som man planerar att befinna sig i. Det finns ofta information på kommunernas hemsidor eller länsstyrelsens hemsidor om detta.

Tänk på att i fjällen kan vädret växla snabbt och det är viktigt att både veta var man befinner sig och ha med sig extra utrustning. Det kan vara bra att ta med sig karta, kompass, bogserlina, spade men även varma kläder och skor beroende på aktivitet.

Nedan får du tips om vad du ska tänka på om du ska befinna dig i fjällmiljö under sportlovet.

Skotersäkerhet

Tänk på att:

 • Du måste vara 16 år och ha förarbevis för att få köra snöskoter, om du inte tog körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000.
 • Använda en godkänd hjälm utifrån de föreskrifter som finns. Barn under sju år kan använda annan lämplig hjälm.
 • Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.
 • Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Då är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.
 • När du passerar en väg ska alla passagerare, både på skoter och i pulka, gå över vägen.
 • Det är inte tillåtet att köra snöskoter på skogsmark med plant- eller ungskog eller på jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Och kom ihåg - kör alltid nykter!

På Snöskoterrådets webbplats hittar du med information om snöskoteråkning och säkerhet.
Snöskoterrådets webbplats 

Att köra snöskoter på polisen.se

Fjällsäkerhet

Tänk på att:

 • Tänk på att vissa faror och hinder såsom öppna bäckar eller uppstickande stenar inte syns när det kommit mycket nysnö!
 • Ta kontakt med lokalboende på den destination du ska till. De känner till omgivningarna och kan ge tips på säker offpist- och turåkning.
 • Följ alltid rösade och kryssade leder. De är alltid säkra.
 • Var alltid minst två personer och förbered er genom att exempelvis ha karta och kompass så ni kan hålla reda på var ni är! Packa fika och extratröja oavsett hur kort tur ni planerat. Alla blir kalla och mobiltäckningen är inte alltid bra.
 • Om olyckan är framme: larma i tid! På så sätt hinner polisen förbereda en snabbare räddningsinsats.

På Fjällsäkerhetsrådets webbplats hittar du mer information och praktiska tips för en trygg fjällvistelse.
Fjällsäkerhetsrådets webbplats 

Om fjällsäkerhet på polisen.se

Laviner

Tänk på att:

 • Åk inte i branta sluttningar, särskilt inte dagarna efter kraftiga snöfall, hård vind eller kraftigt stigande temperatur. De flesta laviner inträffar dygnet efter ett kraftigt snöoväder.
 • Om ni är många, åk en i taget. Då blir belastningen på snön mindre.
 • Att följa kammar och ryggar är det flackaste vägvalet och därför ofta det säkraste.
 • Åk aldrig så att du belastar snötäcket ovanför en annan skidåkare

På Lavinprognosers webbplats hittar du uppdaterad information om terrängen i fjällen.
Lavinprogonsers webbplats