Strategi mot det grova våldet införs i Järfälla och Upplands-Bro

Lokalpolisområde Järfälla börjar tillsammans med Kriminalvården och kommunerna Järfälla samt Upplands-Bro att arbeta utifrån strategin ”gruppvåldsintervention” (GVI).

Strategin kring GVI utgår från att majoriteten av grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. Införandet av GVI i lokalpolisområde Järfälla kommer att påbörjas under våren 2022.

Lokalpolisområde Järfälla samverkar sedan tidigare med kommunerna i arbetet kring bland annat avhoppare och arbetet i utsatta områden. Nu utvecklas arbetet vidare tillsammans med Kriminalvården för att öka förmågan att reducera det dödliga våldet. Lokalpolisområdet är först i Sverige med att tillsammans med två kommuner införa GVI som strategi för att minska det grova våldet som utförs av kriminella grupperingar samt öka tryggheten i samhället. Aktörerna som skrivit under samverkansöverenskommelsen är överens om att tillsammans fokusera på gemensamma insatser mot ett antal individer och deras grupperingar.

– Vi har sedan tidigare en väl etablerad samverkan med Järfälla och Upplands-Bro kommun. Med GVI-strategin kopplar vi nu på Kriminalvården vilket ger en utökad samverkan med ett tydligt och gemensamt fokus och mål. Tillsammans ska vi rikta resurser och insatser för en gemensam kraftansträngning mot ett fåtal våldsdrivna aktörer som påverkar lokalpolisområdet, säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef i Järfälla.

Polisen arbetar på bred front mot skjutvapenvåldet och i det ingår att på olika sätt arbeta med och möjliggöra avhopp från en kriminell livsstil. Polisen i region Stockholm har sedan en tid tillbaka haft diskussioner med Kriminalvården och olika kommuner om intresse finns för att samarbeta kring strategin GVI och hur man i sådant fall kan gå vidare tillsammans.

Utöver det samverkansavtal som har träffats med Järfälla kommun och Upplands Bro kommun pågår liknande diskussioner med andra kommuner. En förutsättning för att införa GVI-strategin är att andra funktioner i samhället, där kommunen är den viktigaste parten, ställer sig bakom metoden.

 

Detta är Group Violence Intervention (GVI)

Group Violence Intervention eller Gruppvåldsintervention (GVI) handlar om att stoppa grovt våld och våld med skjutvapen. När strategin användes i Malmö kallades den "Sluta skjut". Nu har Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och Kriminalvården sedan en tid ett uppdrag om att sprida det här sättet att arbeta till fler kommuner. Hittills har Örebro, Göteborg och Uppsala fattat beslut om att börja arbeta med strategin.