Strategin Group Violence Intervention införs i Huddinge

Lokalpolisområde Huddinge, Huddinge kommun samt Kriminalvården är överens om att börja arbeta utifrån strategin Group Violence Intervention (GVI), mer känt som ”Sluta skjut”. På onsdagen skrev parterna under avtalet.

Som första lokalpolisområde i Stockholms län är nu Huddinge först ut att implementera Group Voilence Intervention (GVI) som strategi för att minska det grova våldet som utförs av kriminella grupperingar samt öka tryggheten i samhället. Aktörerna som skrivit under samverkansöverenskommelsen är överens om att tillsammans fokusera på gemensamma insatser mot ett antal individer och deras grupperingar.

Dödligt våld kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. För att reducera utvecklingen krävs det att vi som samhällsaktörer effektiviserar och samverkar. Att tillämpa metoder som har stöd i forskning och samverka med rätt aktörer ger oss bättre förutsättningar, säger Johan Andersson, lokalpolisområdeschef i Huddinge.

”Tydligt budskap till våldsdrivande grupper”

Lokalpolisen i Huddinge och Huddinge kommun har en väl fungerande samverkan i arbetet kring bland annat avhoppare och arbetet i utsatta områden. Nu utvecklas arbetet vidare tillsammans med kriminalvården för att öka förmågan att reducera det dödliga våldet.

En central utgångspunkt för strategin kring GVI är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer.
Vi kommer tillsammans med våra samverkansparter använda våra resurser mot dessa individer och de grupper som de tillhör. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut och att de som begår våldshandlingar kommer bli föremål för sanktioner. Men budskapet är också att samhället vill väl och att det finns hjälp och stöd för de som vill lämna kriminaliteten, säger Johan Andersson.

Införandet av GVI i Huddinge kommer att påbörjas under våren 2022.

Arbetet med GVI fortsätter

Polisen arbetar på bred front mot skjutvapenvåldet och i det ingår att på olika sätt arbeta med och möjliggöra avhopp från en kriminell livsstil. Polisen i region Stockholm har sedan en tid tillbaka haft diskussioner med Kriminalvården och olika kommuner om intresse finns för att samarbeta kring strategin GVI och hur man i sådant fall kan gå vidare tillsammans.

Utöver det samverkansavtal som har träffats med Huddinge kommun pågår liknande diskussioner med Järfälla och Upplands-Bro, och det sker löpande diskussioner med andra kommuner. En förutsättning för att implementera strategin är att andra funktioner i samhället, där kommunen är den viktigaste parten, ställer sig bakom ett införande.

Detta är Group Violence Intervention (GVI)

Group Violence Intervention eller Gruppvåldsintervention (GVI) handlar om att stoppa grovt våld och våld med skjutvapen. När strategin användes i Malmö kallades den "Sluta skjut". Nu har Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och Kriminalvården sedan en tid ett uppdrag om att sprida det här sättet att arbeta till fler kommuner. Hittills har Örebro, Göteborg och Uppsala fattat beslut om att börja arbeta med strategin.