Tillfällig kamerabevakning i Granloholm

Idag har polisen installerat två tillfälliga kameror i Granloholm, vid fritidsgården Centrumvillan.

Kamerabevakningen är en del av det förebyggande arbetet i lokalpolisområde Medelpad. De tillfälliga kamerapaketen används i hela polisregion Nord. Syftet är både att lära sig använda den nya tekniken, att kamerorna ska kunna verka brottsförebyggande samt att kamerorna ska kunna bidra till att utreda eventuella brott som sker i anslutning till det bevakade området.

— Anledningen att vi satt upp dessa kameror just vid Centrumvillan är den skadegörelse som byggnader i området utsatts för samt andra händelser i anslutning till fritidsgården. Bland annat har personalen på fritidsgården blivit hotade. I syfte att öka tryggheten, avskräcka från brott och få bevis om nya brott begås i området så har chefen för lokalpolisområdet beslutat om kamerabevakning på platsen säger Christian Hald, samordnare för kameraprojektet i Sundsvall.

De tillfälliga kamerorna får sitta uppe max 90 dagar, till den första maj.

Kontakt

Christian Hald, samordnare
Veronica Andersson, T.f. lokalpolisområdeschef