Trafikvecka med fokus på yrkestrafik i Stockholms län och på Gotland

Den 7–13 februari genomför polisen ökade kontroller gällande fordon som framförs i yrkestrafik. Arbetet är en del av det nationella trafiksäkerhetsarbetet som polisen i region Stockholm och Gotland bedriver.

Kontrollerna genomförs genom fast och rörlig övervakning i regionen och fokuserar på fordon och förare av bland annat taxibilar, budbilar, lastbilar och bussar. Kör- och vilotider, fordons skick, fordonsvikt, lastsäkring med mera kontrolleras för att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att även andra brott som inte är trafikrelaterade, såsom stölder med mera uppdagas vid dessa kontroller. Vid kommer också inrikta oss på olaga cabotage och samverka med andra myndigheter, säger Hans Nilsson Lanér som är gruppchef på trafiksektionen i polisregion Stockholm

Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.  Polisen har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område, dels för att transporterna ska vara trafiksäkra men också för att motverka osund konkurrens.

Den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg. Att ingen ska dö eller skadas i trafiken är visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete.