26-åring döms för omfattande sexualbrott mot barn

En 26-årig man från Södertälje döms till fängelse i sex år och sex månader efter grova sexualbrott mot barn, bland annat elva fall av våldtäkt mot barn. Brotten har främst begåtts via en mobilapplikation.

Brotten har varit riktade mot barn i åldrarna 10-17 år. Mannen greps i februari 2021 efter inkomna anmälningar om sexuellt ofredande. I den efterföljande husrannsakan i mannens bostad tog polisen telefoner och en dator i beslag. Polisens it-forensiker granskade innehållet och hittade ett omfattande sexuellt material, totalt 1621 filer av barnpornografiskt material. Granskningen ledde till att polisen identifierade ytterligare brottsoffer vilka 26-åringen kom att misstänkas ha utsatt för brott.

– En framgångsfaktor är att vi från start fram till åtal har haft ett mycket nära samarbete med polisens it-forensiker, vilket bland annat gjort att vi snabbt kunnat identifiera nya målsägare och kunnat knyta misstänkt till de olika brotten. En annan framgångsfaktor är att de flesta barnförhör har hållits av en och samma barnförhörsledare, vilket bidragit till kontinuitet i ett sammantaget svåröverskådligt, stort ärende, säger Isabel Sommerfeld, barnutredare vid gromninggruppen i Stockholm som utreder internetrelaterade sexualbrott mot barn, som arbetat med ärendet.

Tingsrätten: systematiskt och omfattande

26-åringen har dömts för elva fall av våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, utnyttjande av barn för sexuell posering samt försök till detta brott, sexuellt ofredande, kränkande fotografering samt grovt barnpornografibrott. Brotten har begåtts under tidsperioden september 2018 – februari 2021.

Tingsrätten slår fast att brotten har utövats i stor omfattning och systematiskt. I flera fall har 26-åringen uttryckt sig hotfullt och flera av målsägandena har känt sig tvingade att skicka bilder och filmer till honom. Förutom fängelsestraffet på sex år och sex månader döms mannen också att betala över en miljon i skadestånd fördelat på tretton brottsoffer.