Åkersberga centrum inte längre ett utsatt område

Polisen har tillsammans med bland annat Österåkers kommun arbetat mycket aktivt mot den öppna drogförsäljningen de senaste åren i och kring Åkersberga centrum vilket gett resultat.

Under 2018 klassade polisen Åkersberga centrum som ett utsatt område med en öppen drogscen. Nu är den klassificeringen borttagen.

Sedan flera år har polisen, i nära kontakt med Österåkers kommun och andra viktiga samverkanspartners, arbetat hård för att förändra detta. Polisen har ökat sin närvaro i centrum genom planerad synlighet, återkommande medborgardialoger för att få en bild av hur allmänheten uppfattar Åkersberga centrum samt även arbetat med att plocka bort nyckelpersoner i den öppna drogförsäljningen.

-VI är glada över den förändring som skett över tid och fortsätter arbeta med hög närvaro i området, säger Madeleine Holmström, kommunpolis i Österåker.

Kommunen har arbetat med miljön kring torget med bland annat trygghetsvändringar, trygghetsanalys samt centrumägarna CityCon som arbetat aktivt med inomhusmiljön i centrum.

Polisen fortsätter sitt nära samarbetade med kommunen och kommer fortsatt hålla en hög synlighet i centrum så att den goda lägesbilden ska fortgå. Polisen kommer även fortsätta arbeta mot narkotikaförsäljning i övriga delar av kommunen.