Årepolisen får pris för sitt brottsförebyggande arbete

Stöldskyddsföreningen (SSF) har inrättat ett stipendium för att belöna brottsförebyggande insatser inom polisen. 2021 års pris går till Polisen i Åre för deras brottsförebyggande insatser mot cykelstölder.

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma goda insatser och ta vara på kunskap som kan spridas vidare till andra brottsförebyggande lokala aktörer. Området för insatsen ska vara prioriterat för Stöldskyddsföreningen och ligga i linje med deras mission om att bidra till ett tryggare samhälle.

Juryns motivering lyder:
"Poliserna i Åre har på ett fördömligt sätt, identifierat, kartlagt och analyserat orsaker kring det växande problemet av stulna exklusivare cyklar i Åre. Dessa fakta har sedan legat till grund för en omfattande brottsförebyggande insats för att minska cykelstölderna i området. Insatsen bestod av fler olika komponenter däribland samverkan med andra aktörer i området vilket ledde till en minskning av cykelstölder på dyrare cyklar med närmare 90 %."

Det brottsförebyggande arbetet tog sin utgångspunkt i att det året innan stals 30 cyklar till ett värde överstigande 1 miljon kronor. När man sammanställer cykelstölder 2021 rör det sig om fem cyklar med ett godsvärde på drygt 100 000. 

- Framgångsfaktorn är samverkan och kommunikation. Vi har jobbat mycket med att kommunicera förebyggande tips och råd för att undvika att bli drabbad av stöld. I detta arbete har vi haft stor hjälp från hotell, cykeluthyrare och andra näringsidkare i samhället. Vi jobbade också aktivt med lokalmedia och våra egna sociala kanaler, säger Andreas Zehlander, gruppchef vid Polisen i Åre.

Kriterier för stipendiet

Stipendiet ska utdelas en gång per år och för att komma i fråga ska man vara polisanställd. Vid urvalsprocessen tas hänsyn till någon eller flera av följande parametrar:

  • Den polisanställde ska ha genomfört en brottsförebyggande åtgärd som har haft eller beräknas få en hög effekt inom det brottsförebyggande arbetet.
  • Den polisanställde avser studera nya metoder i syfte att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Åtgärden eller studien ska kunna spridas vidare till andra brottsförebyggande lokala aktörer.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

Stipendiet ger Årepoliserna 25 000 kronor att använda till brottförebyggande studier.

- Priset kommer att delas med alla medarbetare som med mod och innovationsförmåga jobbat fram resultatet, säger Andreas Zehlander.