Drönare observerade över kärnkraftverk

Polisen bekräftar att drönare observerats över kärnkraftverken Forsmark och Oskarshamn. Gällande Ringhals kan polisen inte bekräfta att drönare observerats.

Förundersökningar är inledda. Händelserna och utredningarna hanteras regionalt, men samordnas av polisens nationella operativa avdelning, Noa. Polisen samverkar kontinuerligt med berörda myndigheter och aktörer. Det finns i nuläget ingen misstänkt.

Polisen har beslutat att hantera dessa händelser i en så kallad nationell särskild händelse. En nationell särskild händelse införs för att samordna, leda och utreda på ett gemensamt och effektivt sätt.

Inga övriga kommentarer ges för närvarande. Informationen på denna sida kommer att uppdateras vid behov.

Uppdatering 18 jan 15:06
Några av utredningarna gällande drönarobservationer vid kärnkraftverken togs den 17 januari över av Säkerhetspolisen. Polisen har fortsatt nära dialog med Säkerhetspolisen och vidtar eventuella operativa åtgärder som bedöms nödvändiga, men ger inga ytterligare kommentarer kring åtgärder eller annat.