Drönare observerade vid Kiruna och Luleå flygplatser

Polisen kan bekräfta att drönare har observerats i anslutning till Kiruna och Luleå flygplatser. Av anmälningarna framgår att det inträffade torsdagen den 13 januari respektive fredagen den 14 januari.

Förundersökning är inledd och händelserna utreds lokalt. I dagsläget finns ingen misstänkt.

Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller vid flygning av drönare. Tänk på att du är skyldig att följa de lagar som gäller för all luftfart när du flyger med drönare.

Att flyga drönare vid eller över en flygplats är ett brott mot Luftfartslagen men kan också vara brott mot Skyddslagen om man avbildar eller dokumenterar.

Regler för flygning med drönare, på polisens webbplats