En kompletterande bild av Tjärna Ängar

SVT Uppdrag Granskning har gjort ett reportage om Tjärna Ängar. Polisen vill komplettera den bild som kommer fram i programmet.

Den 26 januari sänder Sveriges Television ett program från Uppdrag Granskning om Tjärna Ängar i Borlänge.

Tjärna Ängar är sedan 2015 klassat som ett riskområde med stora socioekonomiska utmaningar och där kriminaliteten har en påverkan på lokalsamhället. Polisen har över tid arbetat aktivt i området med bland annat områdespoliser.

I den intervju som gjordes med lokalpolisområdeschef Thomas Hellgren och kommunpolis Erik Gatu inför programmet så redovisades en mer utförlig bild av både arbetet och situationen i området än vad som presenteras i programmet. Bland annat lyfts överhuvudtaget inte de senaste årens positiva utvecklingen med ökad närvaro och minskat antal brott fram i programmet.

I programmet lyfts bland annat en rapport från 2019 fram i vilken polisen pekar på en nedgång i antalet anmälda brott i området men belyser samtidigt att snabba nedgångar möjligen kan bero på en tystnadskultur och ovilja att anmäla brott. Det som inte alls framkommer i programmet är att polisen samtidigt redogjorde för den fortsatta positiva utvecklingen med mindre antal anmälda brott sedan 2019. Då antalet brott har fortsatt att minska sedan 2019 så kan vi med större säkerhet anse att det faktiskt är så och att det i mindre omfattning beror på oviljan att anmäla.

Efter intervjun nämnde reportrarna att de blivit utsatta för en stenkastning i Tjärna Ängar när de befunnit sig i området i slutet av september 2021. Lokalpolisområde Borlänge gjorde en anmälan efter att detta hade blivit uppdagat.

Polisen har genom åren alltid haft en öppen och rak dialog med Borlänge kommun om samverkan i området. Vi har framfört våra synpunkter och samtalsklimatet mellan polismyndigheten och kommunen kan beskrivas som öppet och rakt. Det är ett förhållningssätt som vi kommer att fortsätta med även framöver med det långsiktiga målet att få bort Tjärna Ängar som riskområde och utsatt område.

Läs mer om Polisens arbete med utsatta områden

Läs mer Borlänge kommuns insatser på kommunens webbplats

Mediekontakt:

Thomas Hellgren, chef för lokalpolisområde Borlänge

Tel: 010 - 567 25 24