Få händelser avseende drönare kopplas till brott

Flytande drönare

Den nationella särskilda händelsen som startades i samband med observationer av drönare vid samhällsviktig verksamhet har avslutats.

Under den gångna veckan rapporterades det om ett antal observationer av drönare runt om i landet. Av de observationer som gjorts är det få som har kunnat konstateras ha kopplingar till brottslighet.

– I samband med de inkomna observationerna av drönare, inledde vi en nationell särskild händelse för att på ett bättre sätt kunna samordna ärendena och öka skyddet av samhällsviktig verksamhet. Utifrån det samlade läget ser vi däremot inte längre ett behov av att samordna arbetet inom ramen för en särskild händelse, säger Per Engström kommenderingschef för den nationella händelsen.

Ett fåtal fall av de rapporterade observationerna har lett till att utredningar upprättats och dessa hanteras nu enligt gängse rutin. Arbetet gällande drönare sker fortsatt inom ramen för den ordinarie verksamheten.