Så många fjällräddningar under 2021

Diagram över antalet fjällräddningar

Redovisning av antalet utförda fjällräddningar som regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap 1§ och redovisningen gäller hela fjällkedjan för 2021 (tidigare år som jämförelse).

Under förra året genomfördes 306 fjällräddningar. Antalet ärenden är något färre än tidigare år, men ligger inom normal variation. Det visar statistik som polisens Räddningstjänstgrupp tagit fram.

Av de 306 fjällräddningarna år 2021 var 17 insatser vid lavinolyckor vilket är fler än genomsnittet som ligger på 10 insatser per år.

Hälften av fjällräddningarna genomfördes under sommarperioden 1 juni till 30 september.

Antalet personer som undsattes under året var cirka 380 personer, övervägande svenskar. Skadorna har till största del, precis som tidigare år, präglats av skador på fotleder och knän med mera, som vid en fallolycka.

– Tendensen är att antalet fjällräddningar minskar sett över de fem år som det finns bra statistik på, men det är många faktorer som spelar in, såsom exempelvis väder och pandemi, säger Lars Ragnvaldsson som är som är verksamhetsutvecklare, Räddningstjänstgruppen.

Relaterat innehåll

Polisens fjällräddning omfattar 400 uppdragsanställda fjällräddare placerade på ett 30-tal orter i fjällänen. Fjällräddningen har särskilt utbildade insatsledare.

Fjällräddarna utbildas och övas med certifieringskrav under hela året och har kompetens och förmåga att verka i alla årstider, alla vädertyper och har lång uthållighet under svåra förhållanden.

I polisens fjällräddning finns även specialräddningsgrupper med kompetens för höghöjdsräddningar i samverkan med helikopter samt grotträddningsgrupper.

För att en fjällräddning ska inledas krävs ett beslut av vakthavande befäl vid regionledningscentralen i Umeå respektive Örebro.

Statistiken är baserad på Polisens räddningstjänstrapporter, som upprättas då beslut om räddningstjänst beslutas enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Kontaktpersoner för respektive län

Arbeta som fjällräddare