Fokus på unga och förebyggande insatser i Eskilstunas nya medborgarlöfte

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande och Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef undertecknade idag det gemensamma medborgarlöftet för 2022 och 2023.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande och Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef undertecknade idag det gemensamma medborgarlöftet för 2022 och 2023.

Polis och Eskilstuna kommun samverkar för att förebygga brott och öka tryggheten i Eskilstuna. Årets medborgarlöfte sträcker sig över två år och fokuserar på förebyggande insatser och samverkan för att minska missbruk av narkotika bland unga människor.

Samverkan mellan polis, kommun och andra parter är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Därför fortsätter och fördjupar polisen och Eskilstuna kommun sitt samarbete inom SSPF som är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

– Vårt nya medborgarlöfte, vilket vi avger tillsammans med Eskilstuna kommun, har fokus på brottsförebyggande arbete kopplat till ungdomar och narkotika. Genom vårt gemensamma medborgarlöfte visar vi både internt inom polisen och Eskilstuna kommun, men även mot medborgarna, att vi tillsammans prioriterar och kraftsamlar vår samverkan, i syfte att minska missbruk av narkotika bland unga människor, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

– Jag är nöjd över att kommunens och polisens samarbete fortsätter att stärkas och att båda parter är lyhörda för medborgarnas önskemål och prioriteringar. Tidiga och förebyggande insatser så som Trygga unga är viktiga för att öka tryggheten här i Eskilstuna och vi måste göra det tillsammans: medborgare, kommun och polis. Resultaten kommer när vi fortsätter vårt arbete tillsammans men vi måste ha tålamod, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samverkan och tidiga insatser en förutsättning för att lyckas

I Eskilstuna är rätten att vistas i det offentliga rummet utan att känna otrygghet grundläggande. Genom ökad samverkan och förebyggande åtgärder är målsättningen att skapa en trygghetsskapande kraft som gör Eskilstuna till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i. Som stöd i arbetet finns nu ett nytt gemensamt medborgarlöfte från polisen och Eskilstuna kommun på plats. Medborgarlöftet sträcker sig över två år, till och med 2023.

Kontinuerlig uppföljning av arbetet

Det lokalt brottsförebyggande rådet styr och följer upp arbetet inom ramen för samverkansavtalet och medborgarlöftet. Rådet består av politisk styrgrupp och lokalpolisområdeschef. Rådet rapporterar löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Läs gärna mer om de kommande två årens medborgarlöften för 2022 och 2023.

Eskilstuna medborgarlöften

För mer information, kontakta: