Första domen med metoden Snabbare lagföring i Malmö

Polisområde Malmö började arbeta enligt metoden Snabbare lagföring den 1:a januari i år.

Metoden innebär bland annat att den misstänkte (som grips på platsen vid ett brott) direkt meddelas en tid för en huvudförhandling i tingsrätten. Den 4:e januari greps en misstänkt person för ringa stöld i polisområde Malmö. På brottsplatsen fick den misstänkte direkt veta att huvudförhandlingen skulle hållas den 19:e januari. Samma dag som huvudförhandlingen fick även den misstänkte sitt straff, som i det här fallet blev 30 dagsböter.

Snabbare lagföring gäller exempelvis för brotten exempelvis ringa stöld, rattfylleri, brott mot knivlagen, ringa narkotikabrott och olovlig körning. Den misstänkte slipper att gå och vänta, ibland under lång tid, på en huvudförhandling och har därmed större chanser att snabbt inleda ett eventuellt rehabiliteringsarbete.

För polisen innebär snabbare lagföring att man sparar tid och resurser i utredningsarbetet. Utredningsverksamheten blir avlastad från mängdbrott och man kan lägga resurser på grövre brott.

Metoden är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården där alla myndigheter samverkar i hela lagföringskedjan med det gemensamma målet snabb prövning.