Malmöpolisen beslagtar allt större mängder heroin

Heroinbeslag

Bild: Polisen

Polisens fokusgrupper i Malmö noterade under 2021 en fördubbling av mängden heroin som tagits i beslag jämfört med året innan.

- Vi ser en ökning av heroinproblematiken. Det märks när vi rör oss ute i Malmö och möter unga människor som hamnat i ett heroinmissbruk. Det blir också väldigt tydligt och mätbart när vi summerar hur mycket beslag vi gjort vid våra husrannsakningar, säger Erik Jansåker, tillförordnad biträdande polisområdeschef i Malmö.

Under 2021 tog Malmöpolisens fokusgrupper 985 gram heroin i beslag. Det har inte rört sig om några stora partier, men gränsen för att dömas för grovt narkotikabrott ligger på 50 gram och beslagen under 2021 indikerar att mycket heroin är i omlopp i Malmö. Den totala mängden heroin som fokusgrupperna i Malmö tog i beslag 2020 var hälften så stor, 429 gram, men också det var ett rekordår. Åren dessförinnan har mängderna pendlat mellan 15 och 69 gram per år.

Fokusgrupperna bedriver ofta spaning mot personer som misstänks för grov kriminell verksamhet. Genom en koordinerad spaningsinsats där alla fyra fokusgrupper i Malmö deltog lyckades polisen komma åt två av de mesta aktiva heroinförsäljarna i Malmö. De sitter häktade sedan juni månad i väntan på rättegång.

Fokusgrupperna tog även ovanligt stora mängder kontanter i beslag under året som gick, närmare 10 miljoner kronor. Totalsummorna de senaste åren har legat på mellan 2 och 4 miljoner kronor i kontanter per år.

- Narkotikahandeln omsätter otroligt mycket pengar. Vid en och samma husrannsakan har vi under året hittat en väska med cirka 5,5 miljoner kronor, säger Erik Jansåker.

Fakta om fokusgrupper

Polisens fokusgrupper finns på många platser i hela landet. De jobbar underrättelsebaserat med särskilt uppdrag att bekämpa vapen- och narkotikaproblematik.

En av fokusgruppernas främsta arbetsmetoder är att göra husrannsakningar och under 2021 gjorde fokusgrupperna i Malmö över 500 sådana i bostäder och fordon.

Utöver de anmärkningsvärda stora mängderna heroin och kontanter tog fokusgrupperna i Malmö ett 30-tal vapen i beslag, stora mängder cannabis, hasch, kokain, amfetamin och tabletter.

Fokusgrupperna biträder också ofta andra enheter med arbetsuppgifter som att genomföra husrannsakan, gripa misstänkta gärningspersoner och utföra andra utredningsåtgärder.