Mängder av dopingpreparat beslagtaget vid insatser mot gym i Göteborg

Åtta personer rapporterades för brott mot dopinglagen efter insatser mot flera gym i Göteborg.

– Dopingpreparat utgör en stor inkomstkälla för kriminella nätverk, säger Christian, polisassistent vid lokalpolisområde Storgöteborg city. En annan farhåga är att unga som rör sig på gymen påverkas negativt när de omges av människor som använder doping och narkotika.

Med kopplingen mellan dopingpreparat, våldsbrott – i nära relation och offentlig miljö – och organiserad brottslighet ser polisen insatserna som viktiga ur såväl ett brottsförebyggande som trygghetsskapande perspektiv.

Brott mot dopinglagen

15 gym kontrollerades under insatserna som tog plats under två kvällar i de centrala delarna av Göteborg. Samtal och kontroller av resulterade att åtta personer rapporterades brott mot dopinglagen. Vid insatserna fanns såväl uniformerad som civil personal med för att spana, kontrollera och samtala med personer på misstanke av brott.

– I flera fall genomfördes både kroppsbesiktningar och husrannsakningar där dopingpreparat påträffades, men även narkotika och vapen, säger Christian.

”Alla är inte lika vaksamma”

Polisen har ett bra samarbete med antidopingorganisationer, kommun och gymkedjor i Göteborg för att arbeta förebyggande mot dopinganvändningen på gym. Men trots ett gott samarbete finns fortfarande flera aktörer som inte tar frågan på lika stort allvar menar Christian:

– Även fast vi har ett gott samarbete finns det gym som inte är lika vaksamma för problematiken.

Minskad risk att unga lockas till kriminalitet

Ytterligare insatser kan komma att genomföras riktade mot användningen av dopingpreparat i miljöer som gym. Både för att avbryta pågående brottslighet men också förebyggande för både ökad trygghet och att minska risken att unga lockas till kriminalitet.