Minskat antal omkomna i vägtrafiken

Preliminär statistik från Transportstyrelsen visar att utvecklingen går i rätt riktning när det gäller omkomna i vägtrafiken. Under 2021 omkom 192 personer på de svenska vägarna, vilket är 12 färre än 2020 då 204 människor omkom.

– Från polisens sida är vi glada över att ha bidragit till att antalet döda och skadade i trafiken minskat under ytterligare ett år. Jag vill tacka alla som håller rätt hastighet på vägarna – tillsammans räddar vi liv, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Hastigheten har en avgörande betydelse för hur illa utgången av en trafikolycka blir. Enligt Transportstyrelsens preliminära statistik för 2021 var 113 av de 192 omkomna i vägtrafiken bilister, 96 av dem hade färdats i personbil, övriga i lastbil eller buss. Den vanligaste olyckstypen bland bilister är mötesolyckor följt av singelolyckor. Det är framför allt olyckorna med personbil som minskat. Sveriges officiella statistik fastställs i april av myndigheten Trafikanalys.

Nollvisionen 25 år

Polisen arbetar med olika typer av insatser enligt nollvisionen för att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken.  

Nollvisionen fyller 25 år under 2022 och Sverige har hittills varit framgångsrikt i arbetet med att nå det långsiktiga målet. Tillsammans med en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero, som syftar till att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende.

Läs mer om olycksstatistiken på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer om polisens arbete med trafiksäkerhet