Nya regler kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 19 januari 2022 gäller återigen nya regler kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus. Om det är fler än 500 deltagare ska arrangemanget sektioneras.

I korthet innebär de nya reglerna att en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, som genomförs inomhus, med fler än 500 deltagare ska sektioneras så att det är max 500 deltagare per sektion. Att man sektionerar innebär att deltagare från olika sektioner inte får komma i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen. På varje sektion ska varje sällskap dessutom sitta med 1 meters mellanrum (i sidled, framåt och bakåt). Det får vara max 8 personer i varje sällskap. Om det är fler än 8 personer i ett sällskap ska sällskapet delas upp.

I övrigt gäller följande:

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs utomhus krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd med mera.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus gäller särskilda regler:           

  • 20 deltagare eller färre: vaccinationsbevis eller krav på avstånd m.m. krävs inte.
  • Fler än 20 men högst 50 deltagare: deltagarna ska anvisas en sittplats och anordnaren ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder såsom 1 meters avstånd mellan varje sällskap och max 8 personer i varje sällskap. Vaccinationsbevis får användas.
  • Fler än 50 deltagare: vaccinationsbevis måste alltid uppvisas. Deltagarna ska anvisas sittplats. Det ska vara 1 meter mellan varje sällskap och max 8 personer i varje sällskap.  

För mässor och marknader gäller särskilda regler. Den som anordnar en marknad inomhus ska beräkna maxantalet utifrån att deltagarna ska kunna disponera 10 kvadratmeter per person.  Den som anordnar en mässa inomhus ska beräkna maxantalet utifrån att deltagarna ska kunna disponera 10 kvadratmeter per person och om antalet besökare och utställare överstiger 50 ska vaccinationsbevis användas. 

De myndigheter som främst ska se till att reglerna efterlevs är länsstyrelserna. Ytterst har dock polisen möjlighet att upplösa en sammankomst eller tillställning som bryter mot reglerna, om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara verkningslösa. Ett sådant upplösande sker då med stöd av den så kallade covid 19-lagen.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndighetens nya regler, på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Om tillsyn, på Länsstyrelsens webbplats.