Nya regler kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 12 januari 2022 gäller nya regler kring allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus och har fler än 20 deltagare.

I korthet innebär de nya reglerna följande:

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utomhus behövs inte vaccinationsbevis, krav på avstånd eller liknande.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus gäller särskilda regler.   

20 deltagare eller färre

  • Det behövs inget vaccinationsbevis, krav på avstånd eller liknande.

Fler än 20 men högst 50 deltagare

  • Deltagarna ska anvisas en sittplats och anordnaren ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder, såsom 1 meters avstånd mellan varje sällskap och max 8 personer i varje sällskap.
  • Vaccinationsbevis får användas.

Fler än 50 deltagare

  • Vaccinationsbevis måste alltid uppvisas. Deltagarna ska anvisas sittplats. Det ska vara 1 meter mellan varje sällskap och max 8 personer i varje sällskap. 

Marknader och mässor

För mässor och marknader gäller särskilda regler. Den som anordnar en marknad inomhus ska beräkna maxantalet utifrån att deltagarna ska kunna disponera 10 kvadratmeter per person.

Den som anordnar en mässa inomhus ska beräkna maxantalet utifrån att deltagarna ska kunna disponera 10 kvadratmeter per person och om antalet besökare och utställare överstiger 50 ska vaccinationsbevis användas. 

De myndigheter som främst ska se till att reglerna efterlevs är länsstyrelserna. Ytterst har dock polisen möjlighet att upplösa en sammankomst eller tillställning som bryter mot reglerna, om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara verkningslösa. Ett sådant upplösande sker med stöd av den så kallade covid 19-lagen.

Folkhälsomyndigheten har också hemställt till regeringen om att begränsningsförordningen ska ändras så att ett maxtak om 500 deltagare införs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regeringen har dock inte fattat beslut om detta än.

Om Folkhälsomyndighetens nya regler på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information om tillsyn på Länsstyrelsens webbplats

Polisen om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar