Oscar Nissfolk ny biträdande chef i lokalpolisområde Eskilstuna

Oscar Nissfolk, biträdande lokalpolisområdeschef Eskilstuna.

Oscar Nissfolk, biträdande lokalpolisområdeschef Eskilstuna.

Den 1 januari fick lokalpolisområde Eskilstuna sin första biträdande chef, Oscar Nissfolk.

Oscar kommer närmast från en gruppchefstjänst för utredning och lagföring i lokalpolisområde Katrineholm. Han har tidigare även varit chef för en områdespolisgrupp och en fokusgrupp (gatulangningsgrupp).

– Mina första intryck av lokalpolisområde Eskilstuna är goda, hög service mellan verksamhetsgrenarna och stort engagemang för uppdraget. Jag har också haft kontakt med ledningsfunktioner i Eskilstuna och Strängnäs kommuner och ser fram emot att lära känna dem bättre och fortsätta vår goda samverkan, säger Oscar Nissfolk.

– Nu när Oscar är på plats i sin nya funktion ökar vår strategiska och operativa ledningsförmåga. Det är bra både för våra medarbetare och medborgarna, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef Eskilstuna.

– Med stor ödmjukhet tar jag på mig ansvaret som biträdande chef för lokalpolisområde Eskilstuna med den komplexitet som uppdraget innebär, säger Oscar Nissfolk.

Polismyndighetens nuvarande tillväxttakt av poliser borgar för bland annat en större närhet till medborgarna och en ökad lokal närvaro. Den biträdande rollen underlättar för lokalpolisområdescheferna och deras fortsatta strategiska arbete samt ökar förmågan kring chefs- och ledarskapsfrågor, men också i samverkansperspektivet med kommunerna i arbetet rörande medborgarlöften och samverkansavtal.

Funktionen som biträdande lokalpolisområdeschef inrättades i lokalpolisområde Eskilstuna den 1 januari 2022. I lokalpolisområdet ingår, förutom Eskilstuna, även Strängnäs kommun.