Polisen i Örebro inför snabbare lagföring

Nu inför polisen snabbare lagföring i polisområde Örebro. Snabbare lagföring är ett arbetssätt som ska minska tiden från brott till dom betydligt. Arbetssättet införs i polisområde Örebro 17 januari 2022.

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag och samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagar­myndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rätts­medicinal­verket och Kriminalvården. Metoden kortar tiden från brott till dom, från i genomsnitt 22 veckor till cirka sex. När en polis­patrull stoppar en misstänkt gör den klart utredningen på plats och ger den misstänkte en preliminär tid för rättegång direkt. Metoden omfattar brott som ger högst tre års fängelse, som narkotikainnehav, butiksstöld, olovlig körning, rattfylleri och brott mot knivlagen. Andra brott är skadegörelse, sexköp och ringa vapenbrott. Den misstänkta ska vara över 18 år och anträffas på brottsplatsen.

Arbetsmetoden innebär att alla inblandade myndigheter samverkar i hela lagförings­kedjan med det gemensamma målet snabb prövning. Snabbare lagföring har använts på försök i Stockholm sedan 2018 och ska införas successivt i hela landet till 2023. När arbetssättet nu införs i polisområde Örebro väntas positiva effekter för både medborgare och polisen.

- Den som blir misstänkt för ett brott kan förvänta sig en kraftigt förkortad rättsprocess och möjligheter att lättare ta del av sin egen utredning. Det blir en snabb återkoppling från samhället där den misstänkte antingen blir dömd eller frias och kan gå vidare med sitt liv, säger Annika Laestadius, införandeansvarig polisen.

För polisen innebär snabbare lagföring ett mer effektivt arbetssätt där man sparar tid och resurser i utrednings­arbetet. Ärenden avslutas tidigt i utredningskedjan och i nära anslutning till brottstillfället, i nära samarbete med en jourhavande förundersökningsledare. Utred­ningsverksamheten blir avlastad från mängdbrott och man kan istället lägga resurser på grövre brott.

- När hela rättsväsendet blir mer effektivt kan vi lägga mer resurser på andra komplexa brott. Det blir en vinst för hela samhället, säger Annika Laestadius.

Kontaktperson för media

Annika Laestadius, införandeansvarig polisen
073-024 48 14