Polisinsats med syfte att minska antalet brott i nära relation

Polisen i region Mitt har genomfört en brottsförebyggande insats med särskilt utsatta brottsoffer i fokus.

Under jul- och nyårshelgerna, liksom vid andra storhelger, är det vanligt att antalet brott mot särskilt utsatta brottsoffer ökar. Polisen i region Mitt genomförde dagarna innan jul en insats ”Operation Julefrid” i samtliga tre län: Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Målet med operationen var att minska antalet fall av brott mot särskilt utsatta brottsoffer och att lämna information om att hjälp finns och vart utsatta kan vända sig.

– Vi har god kännedom om individer och platser som är frekvent återkommande vad gäller brott mot särskilt utsatta brottsoffer och vi känner till att brotten ökar under jul- och nyårshelgerna. Förutom att nå de utsatta var insatsen viktig för att stärka grannar och andra uppmärksamma att kontakta polisen när man hör eller ser något som inte verkar bra, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Förutom dörrknackning i bostadsområden och utdelning av skriftlig information genomfördes rondering på vissa platser där polisen känner till att det finns kontaktförbud.  

– Rondering innebär att vi är synliga i polisbilar eller genom patrullering vid adresser där kontaktförbud finns utfärdade och ofta överträds. Genom detta signalerar polisen tydligt att gärningsmännen har våra ögon på sig. Under insatsens tre dagar har vi utfört rondering vid 23 aktuella adresser. Två tongivande kriminella inom brott i nära greps och anhölls, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

– Under insatsen fokuserade vi på närvaro i bostadsområden och samtal med medborgare i bland annat julhandeln. Vi delade ut information om hur hjälp kan nås för den som är utsatt eller för de som uppmärksammar att det inte står rätt till hos grannar eller bekanta. Responsen var mycket god och vi hade många bra samtal. Gemene man är nog inte medveten om hur pass vanligt förekommande brott i nära relationer är. Det är därför viktigt att informera alla om att agera utifrån sin förmåga, ta känslan på allvar och att hellre kontakta polisen en gång för mycket än inte alls, säger Johanna Westlin, brottsförebyggande samordnare i polisområde Gävleborg och insatsledare för Operation Julefrid.

Operation Julefrid genomfördes inom ramen för Strategi Gryning Mitt, ett arbetssätt och en metod som fokuserar på våld inom familjen, våldtäkter, sexualbrott mot barn inklusive gromning samt barnpornografibrott.

Strategi Gryning Mitt har startats under hösten och modellen ska säkerställa utvecklingen av polisregionens arbete. Målsättningen är att ytterligare öka kvaliteten och effektiviteten i utredningsarbetet där fler ärenden ska leda till åtal, genomströmningstiderna ska kortas och ärendebalanserna ska minska. I slutändan handlar det om att rädda liv.

– Som vanligt vid insatser hade vi en bra samverkan mellan alla våra verksamheter. Jag upplevde en mycket positiv vilja hos alla polisanställda att göra något riktigt bra av uppdraget. I samband med att Strategi Gryning nu är igång i vår region kommer vi att kunna fokusera än mer på brott i nära relationer och mot särskilt utsatta brottsoffer framöver vilket är bra och mycket viktigt, avslutar Johanna Westlin.