Region Mitt välkomnar 44 nya polisaspiranter

Den 17 januari påbörjade 44 blivande poliser sin aspiranttjänstgöring i regionens polisområden.

De nya polisaspiranterna kommer att tjänstgöra i regionens tre polisområden Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

− Våra nya polisaspiranter hälsas varmt välkomna till region Mitt. De är ett viktigt tillskott i vår ambition att vi ska bli fler poliser och stärka den lokala närvaron i lokalpolisområdena och i glesbygden, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Aspiranterna som kommer från polisutbildningen vid lärosätena i Borås, Stockholm, Umeå och Växjö ska nu göra en sex månaders aspiranttjänstgöring. Som aspirant tränas man i problemorienterat polisarbete samtidigt som man får möjlighet att prova på bredden i yrket. De handleds av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda dem in i polisyrket.

− Polisyrket är spännande, har en bredd och ger många möjligheter till utveckling. Våra aspiranter är framtidens poliser och de har ett viktigt uppdrag att tillsammans med sina kollegor bidra till att våra lokalsamhällen ska vara en trygg och säker plats att bo och verka i, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Aspiranterna tjänstgör i polisregionen enligt följande fördelning:

Polisområde Gävleborg
17 aspiranter

Polisområde Uppsala
15 aspiranter

Polisområde Västmanland
12 aspiranter

Vill du bli polis?

Här kan du läsa mer om polisyrket och hur du söker till polisutbildningen.