Snabbare lagföring breder ut sig i region Öst

Polisbilar

LPO Norrköping har under 2021 haft 958 ärenden in i Snabbare lagföring. Nu förbereder sig LPO Linköping och Motala samt PO Jönköping för att ansluta till arbetsmetoden.

Samtliga har under en tid förberett sig genom samverkan med andra myndigheter som har en stor del i arbetsförloppet. Det har utbildats lokala utbildare som i sin tur gjort ett fantastiskt jobb i att utbilda medarbetare och förbereda alla inför starten.

- Den 24 januari börjar Linköping och Motala tillämpa snabbare lagföring. Det ska bli både roligt och spännande att börja tillämpa snabbare lagföring, det här arbetssättet är något vi ser fram emot. Alla inblandade parter gynnas av en snabb lagföring. Både den som blir utsatta för brottet och den lagförde, som får sona sitt brott och återgå till lagligt leverne, säger Tim Johansson införandeansvarig för LPO Linköping.

- Torsdag 10 mars går polisområde Jönköping i gång och vi har sedan i höstas förberett oss för vad det innebär för oss och våra samarbetspartners åklagare, tingsrätter och kriminalvården. Kraven på långtgående förstahandsåtgärder i sådana här ärenden har funnits länge och nu har vi en bra arbetsmetod, säger Erik Lindblad, införandeansvarig i PO Jönköping.

Efter ett år med snabbare lagföring - Norrköping i siffror

Snabbare lagföring har varit en arbetsmetod i Norrköping sedan januari 2021. Av Norrköpings 958 ärenden under året har 777 ärenden redovisats till åklagarkammaren. Genomströmningstiden, det vill säga tid från brott till redovisning är 12,3 dagar. Kompletteringsgraden med förundersökning åter från åklagare för komplettering är 6,6 procent.

Norrköpings tingsrätt har under 2021 avgjort 423 mål i SLF. Den totala handläggningstiden för dessa brott, tid från brottsdatum till avgjort datum, är 6,3 veckor. Under 2021 är en tredjedel av alla mål som avgjorts i Norrköpings tingsrätt kopplade till snabbare lagföring.

Resterande 354 ärenden har således avslutats på åklagarkammaren genom strafföreläggande, åtalsunderlåtelse och i enstaka fall med nedläggning. Åklagarkammaren har under 2021 haft cirka 1 dygn i genomströmningstid, tiden från att förundersökningen inkommer till dess att beslut är fattat i ärendet.

Kontakter för media

Cecilia Bergfast, införandeansvarig PO Östergötland
010-566 57 05
Erik Lindblad, införandeansvarig PO Jönköping
010-566 74 55