Snabbare lagföring i allt fler polisområden

I genomsnitt 6,4 veckor mellan brott och dom för enklare brott. Det är resultatet av snabbare lagföring under förra året. Nu kliver ännu fler polisområden på arbetssättet.

Under förra året avgjordes knappt 15 000 mål i tingsrätterna genom snabbare lagföring. Det är 40 procent av brottmålen i de aktuella tingsrätterna. I de fall man använt snabbare lagföring har tiden från brott till dom gått ner till 6,4 veckor.

– Det är ett kvitto på gott samarbete, både inom polisen och mellan alla aktörer i rättskedjan. Arbetssättet kortar inte bara tiden från brott till dom, utan höjer även kvaliteten i utredningarna. Dessutom får den som begår brott en snabb återkoppling från samhället, säger Tommy Kangasvieri, gruppchef på Operativt verksamhetsstöd på Nationella operativa avdelningen.

Målsättningen är att tiden mellan brott och dom ska minskas från ett tidigare genomsnitt på cirka 22 veckor till 2–6 veckor.

Drygt hälften av tingsrätterna omfattas under 2022

Snabbare lagföring planeras att införas successivt i hela landet till 2023. I år utvidgas det med elva nya polisområden och till drygt hälften av Sveriges tingsrätter. Dessa tingsrätter står tillsammans för 72 procent av alla brottmål. Utvidgningen omfattar Sveriges sex största städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Örebro.

Fokus ligger på brott som har högst tre års fängelse i straffskalan. De flesta ärenden handlar om bruk eller innehav av narkotika och olovlig körning. Men även grövre brott kan utredas med snabbare lagföring, förutsatt att de går snabbt att utreda.

Resultatet av snabbare lagföring 2021

Resultat
Antal avgjorda brottmål genom snabbare lagföring 14 533
Andel brottmål som lagförts genom snabbare lagföring i de aktuella tingsrätterna 40 procent
Antal veckor från brott till dom (median) 6,4 veckor
Andel förundersökningar som behövt kompletteras 8,9 procent
Antal polisanställda som utbildats under året 2315

Dessa polisområden deltog i snabbare lagföring under 2021: 

 • Region Stockholm – alla polisområden
 • Region Nord – polisområde Norrbotten
 • Region Mitt – polisområde Gävleborg
 • Region Bergslagen – polisområde Värmland
 • Region Väst – polisområde Storgöteborg
 • Region Öst – polisområde Östergötland
 • Region Syd – polisområde Kalmar-Kronoberg

Utvidgning av snabbare lagföring 2022

Polismyndigheten, polisområden (PO) Åklagarmyndigheten Tingsrätterna
Polisregion Nord:
Del av PO Norrbotten, del av PO Västerbotten, del av PO Jämtland och del av PO Västernorrland.
Åklagarområde Nord-Mitt: åklagarkamrarna i Sundsvall (delvis), Umeå (delvis) och Östersund.  Sundsvalls tingsrätt
Umeå tingsrätt
Östersunds tingsrätt.
Polisregion Bergslagen:
PO Örebro  
Åklagarområde Väst-Bergslagen: åklagarkammaren i Örebro Örebro tingsrätt
Polisregion Mitt:
PO Uppsala
Åklagarområde Nord-Mitt: åklagarkammaren i Uppsala Uppsala tingsrätt

Polisregion Väst:

PO Skaraborg och PO Älvsborg
Åklagarområde Väst-Bergslagen: åklagarkamrarna i Borås och Skövde

Alingsås tingsrätt

Borås tingsrätt

Skaraborgs tingsrätt
Polisregion Öst: resterande del av PO Östergötland och PO Jönköping Åklagarområde Syd-Öst: åklagarkamrarna i Jönköping och Linköping

Eksjö tingsrätt

Jönköpings tingsrätt

Linköpings tingsrätt

Polisregion Syd:

PO Malmö
Åklagarområde Syd-Öst: Malmö åklagarkammare

Malmö tingsrätt

Fakta: Utvidgning av snabbare lagföring 2022

 • Snabbare lagföring är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, tingsrätterna, Rätts­medicinal­verket och Kriminalvården. Metoden kortar tiden från brott till dom, från i genomsnitt 22 veckor till cirka sex. När en polis­patrull stoppar en misstänkt gör den klart utredningen på plats och ger den misstänkte direkt en preliminär tid för rättegång.
 • 27 av landets 48 tingsrätter kommer att arbeta med snabbare lagföring under 2022.
 • Dessa tingsrätter står för cirka 72 procent av alla brottmål.
 • Sveriges 7 största tingsrätter omfattas: Södertörns, Stockholms, Göteborgs, Malmö, Solna, Attunda och Uppsala tingsrätter (sett till antal brottmål).
 • Sveriges 6 största städer omfattas: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Örebro (beräknat på folkmängd för kommun).