Stort antal bedrägerier mot polsktalande i Stockholms län

Hittills i år har ett 50-tal bedrägerier och bedrägeriförsök skett mot polsktalande äldre i Stockholms län. Polisen arbetar både med att utreda brotten och brottsförebyggande för att förhindra att fler brott sker.

– Vi har sökt kontakt med katolska kyrkan och har sedan tidigare också god kontakt med en polsk-svenska föreningen för att få hjälp att sprida information om vad som sker för att försöka få ett stopp på bedrägerierna som drabbar de äldre, säger Jan Friberg vid bedrägerisektionen hos polisen i region Stockholm.

I nuläget handlar det om ett 50-tal anmälningar om bedrägerier och bedrägeriförsök i alla delar av Stockholms län. Målgruppen är äldre polsktalande personer. Ett vanligt tillvägagångsätt är att den som ringer upp utger sig för att vara från polisen och vill ha kortuppgifter eller dylikt. Det finns också exempel där den som ringer påstår att den är polis och har fått uppgifter om att den uppringde har eller kommer att utsättas för ett brott inom kort, och därför vill skydda den uppringdes värdesaker på olika sätt.

– Personen som ringer kan vara både kvinna eller man och pratar polska. De är mycket övertygande i sitt tillvägagångssätt. Den som drabbas kan känna skuld att den lät sig luras men tyvärr är dessa bedragare väldigt uppfinningsrika och det är lätt att faktiskt bli lurad, säger Jan Friberg.

Det är av vikt att du som har en äldre släkting eller vän – polsktalande och svensktalande – pratar med den om de tillvägagångssätt som finns och om vikten att aldrig lämna ut kort, koder eller värdesaker till en okänd person.

Mer om bedrägerier

Bedrägerier via falska telefonsamtal drabbar många som förlorar sina pengar genom att de luras att lämna ut koder, logga in på sin bank eller lämna ifrån sig sina kort. Bedragare riktar ofta in sig på äldre personer och andra utsatta grupper.

Läs mer på sidan: Telefonbedrägerier – skydda dig.