Trafikinsats med Tullverket i lokalpolisområde Mora

h

Hastighetskontroll på riksväg 26 söder om Vansbro.

Fredagen 7/1 till tisdagen 11/1 genomfördes en trafikinsats av trafikpolisen, IGV-poliser i lokalpolisområde Mora och Tullverket på olika platser i lokalpolisområde Mora.

Under trafikinsatsen jobbade man med rörliga och fasta kontroller, alkoholutandningskontroller, hastighetsövervakning med mera, med både civila och målade fordon.

Insatsen genomfördes i Vansbro, Malung, Sälen och Älvdalen.

Under lördagen jobbade man tillsammans med Tullverket i Älvdalen med alkoholutandningsprov och fordonskontroller vid bl.a. Systembolaget. Flera fordon rapporterades för fordonsbrister, t.ex. körförbud och flera förare körde utan bälte. En anmälan upprättades gällande drograttfylleri och en anmälan gällande ringa narkotikabrott efter kontroll av ett fordon. Ett förföljande inleddes också av ett annat fordon, något som senare fick avbrytas på grund av förarens vårdslösa framfart och risken för tredje person.

Under söndagen arbetade man i Sälen-området med rörliga och fasta kontroller och alkoholutandningsprov i Transtrand samt taxikontroller. Två utländska fordon kontrollerades och fick genomgå flygande inspektioner. Följden blev ordningsböter för diverse fordonsbrister samt hindrande av fortsatt färd för ena bilisten.

På måndagen arbetade man på RV 66, Grundforsen, med Tullverket, riktat mot tunga och lätta fordon med fokus på kör- och vilotidskontroller, lastsäkring samt flygande inspektioner. Bl.a. kontrollerades en bilist med fruset kött i bagageluckan som skulle till en restaurangkedja. Bilisten blev misstänkt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott och miljökontoret i aktuell kommun som han åkt från kontaktades då köttet transporterades i en vanlig bil utan kylaggregat och körtiden med det frusna köttet beräknades enligt föraren ta cirka 9 timmar.

Under dagen ledde också ett fordonsstopp av ett norskt fordon till upptäckten av att föraren hade gömt sin fru i bakluckan och att anledningen till detta var att hon inte hade ett negativt pcr-test, något som för tillfället är ett krav för inresa till Sverige. Kvinnan mådde bra, men de fick avbryta sin färd i Sverige och återvända tillbaka till Norge.

Insatsen avslutades på tisdagen med hastighetskontroller och flygande inspektioner på riksväg 26 söder om Vansbro. Bland andra kontrollerades en person med kopplingar till motorburen problematik i Vansbro. En flygande inspektion gjordes och ett flertal brister upptäcktes varpå bilisten fick böter för 5000 kronor.

Insatsen i siffror

3 fordon vägdes

15 flygande inspektioner av tunga fordon

63 flygande inspektioner av lätta fordon

9 fordon kontrollerades för kör- och vilotider

2 drograttfyllerier anmäldes

2 Ringa narkotikabrott anmäldes

2 körkort omhändertogs

6 fordon kontrollerades för lastsäkring

4 anmälningar av olovlig körning

44 ordningsböter utfärdade

3 Inre utlänningskontroller (utan anmärkning)

3 fordon hindrades att fortsätta färden

4 Taxikontroller

1 kontroll av fordon med farligt gods

1 Förföljande

3 kroppsvisitationer och husrannsakningar av fordon.

3 tidbokskontroller