Trafikpåverkan i samband med allmän sammankomst

Under lördagen den 22 januari planeras en allmän sammankomst i de centrala delarna av Stockholm som kommer påverka framkomligheten i trafiken.

Den allmänna sammankomsten startar klockan 14.00 vid Norrmalmstorg och deltagarna kommer från cirka klockan 14.15 gå på Hamngatan till Sergelarkaden och beräknas avsluta klockan 17.00.

Med anledning av den allmänna sammankomsten har beslut om användning av UAS tagits. Polismyndigheten har, i enlighet med 8, 9 och 14 a och b §§ kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, beslutat att kamerabevaka delar av Stockholms innerstad med Unmanned Aerial Systems (UAS, s.k. drönare). Kamerabevakning med UAS kan vid behov komma att ske på platser inom det upptagningsområde som framgår av kartorna nedan.

Anledningen till kamerabevakningen är genomförandet av denna allmänna sammankomst i Stockholms innerstad.

Behovet av kamerabevakning med UAS bedöms föreligga i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar.

Beslutet gäller lördag den 22 januari 2022 från klockan 12.00 till dess insatsen avslutas.

Polismyndigheten

Bildtext: UAS (polisens drönare) kommer att flyga över zon 6. Området märkt 6 på kartan.

Polismyndigheten

Bildtext: UAS (polisens drönare) kommer att flyga över zon 12-15. Områdena märkta 12, 13, 14 och 15 på kartan.