UAS-övervakning vid rättegång

Karta över området för UAS-övervakning vid Rättscentrum i Malmöden 12 januari 2022.

Området inom markeringen på kartan kommer att övervakas med UAS mellan klockan 08.30 och 15.30, onsdagen den 12 januari 2022.

I samband med en rättegång onsdagen den 12 januari kommer polisen att använda sig av UAS, det vill säga en drönare försedd med kamera, i ett område kring Rättscentrum på Porslinsgatan i Malmö.

UAS-övervakningen kommer att används i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte för att kunna övervaka ett område från luften. Området framgår av kartan. Beslutet som fattats gäller onsdagen den 12 januari 2022 klockan 08.30 till och med onsdagen den 12 januari 2022 klockan 15.30.

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.