”Alla goda krafter krävs för att vända utvecklingen”

Polismästare Carin Götblad om barn som begår brott.

Antalet anmälda våldsbrott i Sverige med misstänkt gärningsperson under 15 år låg 2021 på 9367. Mellan 2015-2019 så skedde det en ökning med 40 procent men under pandemin har den planats ut något. Samtidigt ökar rekryteringen av unga till kriminella gäng och under sommaren är risken för att barn dras med i brottslig verksamhet som störst.

– Det är ett allvarligt läge men om alla goda krafter hjälps åt och flyttar fram sina positioner nu – då vänder vi utvecklingen, säger polismästare Carin Götblad.

Många barn som lever i hem som präglas av trångboddhet, svag ekonomi, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa löper större risk att dras in i kriminalitet. 

– Idag när vi till exempel gör ingripanden hos familjer där det finns en så kallad farlig person måste vi kolla om det finns barn där– för det är inte ovanligt att det finns både barn i familjen och kalasjnikover i garderoben, säger Götblad.

Samtidigt krävs det att fler vågar anmäla. Idag har personal på bostadsbolag inte någon anmälningsskyldighet i likhet med skolor och andra instanser.

– Bostadsföretagens anställda bör göra orosanmälningar till socialtjänsten om de ser barn eller familjer som far illa, en anmälan för mycket är bättre än en för lite, fortsätter Carin Götblad.

Hon betonar dock att de flesta barn inte blir kriminella.

– Det är viktigt att omgivningen både stöttar och ställer krav på familjer med problem, inte minst från skolan och socialtjänstens sida i ett tidigt skede.

Konferens om trygghet i bostadsområden

Under våren arrangerade Sveriges allmännytta en konferens om trygghet och säkerhet i bostadsområden. Detta är en del av ett större samarbete mellan polisen, Sveriges Allmännytta och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Tillsammans kraftsamlar de för att komma tillrätta med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Även flera kommuner är med i samarbetet.