Beslut om allmän kamerabevakning med UAS i centrala Visby

Karta över delar av Visby som ska kamerabevakas.

Kameraövervakningsområde, Visby. Bild: Polisen

Polismyndigheten beslutar härmed att kamerabevaka ett område i centrala Visby som främst omfattar färdvägen för den s.k. Mångfaldsparaden.

Paradvägen avser Södertoget-Slottsbacken-Visborgsgatan-Blekhagsbacken-Skeppsbron-Hamnplan-Strandvägen-Donnersgatan alt fortsätta Strandvägen-avslut vid stora scenen Almedalsparken.

Beslutet fattas inom ramen för den särskilda händelsen Val 2022 insats Almedalen och avser kameror fästa på en Unmanned Aerial Systems (UAS, s.k. drönare). Operatör styr UAS och kameror.

Beslutet gäller torsdag den 7 juli 2022 kl.13.00 – 18.00.

Beslutet omfattar inte upptagning eller inspelning av ljud och grundar sig på bestämmelserna i kamerabevakningslagen (KBL).

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.