Beslut om kamerabevakning genom UAS på Kungsholmen

Bild på karta över Kungsholmen som kan komma att kameraövervakas.

Det område som kan komma att kamerabevakas genom UAS. Bild: Polisen

Polismyndigheten har tagit beslut om att kamerabevaka ett område runt Stockholms tingsrätt med närområde på Kungsholmen i Stockholm den 14 juli klockan 08.00-18.00.

Kamerabevakning med UAS (Unmanned Aircraft System, så kallade drönare) kommer att användas vid behov i brottsförebyggande och brottsutredande syfte och som ett komplement till de poliser som arbetar med insatsen.

Beslutet om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  • Om hur polisen behandlar personuppgifter