Delar av Visby övervakas av kameror under Almedalsveckan

Fyra kameror ska övervaka delar av Visby under Almedalsveckan. Övervakningen grundar sig på bestämmelser i KBL, kamerabevakningslagen och brottsdatalagen, och genomförs dygnet runt mellan den 2-7 juli.

Det rör sig om tre fasta kamerapunkter och en kamera som sitter på ett släp. Samtliga kameror är styr- och zoombara.

Kamerabevakningen sker för att förebygga, förhindra och avslöja brott brott eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Ett annat syfte är också att på ett effektivare sätt kunna leda och fördela de polisiära resurserna som är på plats.

Se nedanstående karta för övervakat område. Särskilt beslut om övervakningen har fattats av Polismyndigheten.

Karta över kameraövervakat område Visby.

Karta över kameraövervakat område Visby.