Polisen monterar fler bevakningskameror inför Storsjöyran

Kartbild över Östersund

Polisen kommer att kamerabevaka festivalområdet i Östersund med UAS (drönare) i samband med Storsjöyran.

Polisen har monterat bevakningskameror i anslutning till festivalområdet och krogstråket i Östersund.

Två år av inställda evenemang gör att vi nu förväntar oss ett högt tryck under stråket och uppskattningsvis 20 000 besökare per dag under Storsjöyran.  Tidigare festivaler har resulterat ibland annat sexuella ofredanden, misshandel, stölder och ofredanden. För att göra evenemanget ännu tryggare och säkrare kommer vi i år att använda vår kamerabevakning, både genom fast monterade kameror och genom UAS (polisens ”drönare”).

Syftet med kamerorna är att kunna förebygga, förhindra och upptäcka brott och ordningsstörningar. Bildmaterialet kan även skapa bättre förutsättningar att kunna utreda och lagföra brott.  

— Kameror ersätter inte den polisiära trygghetsskapande och brottsförebyggande närvaron och vår goda samverkan med andra. Det är snarare ett effektivt komplement som ökar vår operativa brottsbekämpande förmåga säger David Westlin, lokalpolisområdeschef i Östersund.

— Vi har gjort en noggrann avvägning av behovet av bevakning jämfört med integritetsintresset. Till alla dem som bor och vistas på de aktuella platserna vill jag framhålla att vi sätter upp kamerorna för deras skull, det vill säga för att öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Helena Hroh, kameraansvarig i polisområde Jämtland. 

Polisen kommer att ha två kamerapunkter kvar i anslutning till Badhusparken/Sjötorget även efter Storsjöyran. Vi förbereder även en utökning och en permanent lösning i Östersund preliminärt under hösten 2022. Kamerabevakningen runt busstorget finns fortsättningsvis kvar precis som tidigare. 

Fakta om polisens kamerabevakning

Polisens användning av bevakningskameror styrs av omfattande rättslig reglering för att värna allmänhetens integritet.

Kamerorna placeras endast på platser där det bedöms att det konkreta behovet utifrån den lokala lägesbilden väger tyngst.

Kamerorna placeras och utrustas så att de till exempel inte filmar in i bostäder, kontor eller på balkonger. Varje kamera utrustas med en ”maskering” vilken inte kan inte tas bort utan är fast under tiden kameran är i bruk.

Utöver detta sker även skyltning i områden där bevakningskameror finns.

Polismyndigheten har möjlighet att följa bilderna från kamerorna i realtid och ta del av inspelat material, men tillgången till bilderna är begränsad till anställda som behöver materialet i sitt uppdrag.

Personuppgifter vid kamerabevakning