Fyra män döms till fängelse efter upploppet i Sveaparken i Örebro

Den andra domen efter upploppet i Sveaparken på långfredagen har fallit. Fyra män döms till fängelse i mellan två och sex år för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Männen åtalades 16 juni för händelserna i Sveaparken.

En av männen döms även för våld mot tjänsteman, en annan döms för brott mot knivlagen. Männen är mellan 19 och 27 år gamla.

- Åter igen ser vi att tingsrätten gjort samma bedömning som vi, att angreppet mot polisen varit allvarligt och omfattande. Vi är nöjda med domen, säger Emelie Bodegrim, kommenderingschef i Polisregion Bergslagen.

Arbetet i den särskilda grupp i Polisregion Bergslagen som arbetar med utredningar kopplat mot de personer som varit våldsamma och gjort sig skyldiga till brott i samband med upploppet i Sveaparken kommer att fortsätta.

- Det här är den andra domen som faller men det är inte den sista. Vårt utredningsarbete kommer att fortsätta och vi har ett gott utredningsläge även framöver, säger Emelie Bodegrim.

Sabotage mot blåljusverksamhet är en brottsrubricering som trädde i kraft den 1 januari 2020. Det kan handla om att angripa eller på annat sätta störa polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal för att försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Den som gör detta kan dömas till fängelse, och straffskalan går alltså hela vägen upp till livstid.

Mediekontakt

Emelie Bodegrim, kommenderingschef Polisregion Bergslagen, 076-834 90 70

Blåljussabotage

Så säger lagtexten:

13 kap. 5c § brottsbalken (1962:700)

Den som angriper eller på annat sätt stör polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom att

  • använda våld eller hot om våld mot verksamhetens personal eller mot personer som bistår verksamheten,
  • tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel som används eller ska användas i verksamheten, eller
  • vidta annan otillbörlig åtgärd.

döms, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet, för sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse i högst fyra år.

Om brottet är grovt döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen framkallat fara för flera människoliv eller egendom av särskild betydelse eller annars varit av särskilt farlig art.